Oddeyrin forlengelse

Samherji-fartøyet Oddeyrin (ex. Western Chieftain) har blitt forlenget med 10,2m og gjennomgått en større ombygging for transport av levende fangst. 

Les mer …

Kjølstrekk for nye Arnøytind

I dag ble det hos Stocznia Wisla Shipyard i Gdansk markert kjølstrekk for nybygget til rederiet Arnøytind AS fra Skjervøy i Troms.

Les mer …

"Nye" Arnøytind - 50m Snurper/Snurrevadfartøy

Naval Consult har inngått avtale med Stadyard om leveranse av design, tegninger og skipstekniske beregninger for et nybygg til rederiet Arnøytind AS fra Skjervøy i Troms. Det 50m lange snurper/snurrevadfartøyet skal etter planen overleveres i 2022, og blir verftets byggnummer 47. 

Les mer …

Nordhavet døpt

MS Nordhavet ble døpt i Engenes på Andørja den 23. februar 2019. Det var en flott seremoni i Arvesen rederiets hjemmehavn, der gjester og lokalbefolkningen hadde møtt opp mannsterke for å få sett på nyebåten. De stolte rederne gleder seg nå til å få fartøyet ut på fiskefeltet.

Les mer …

Ny 90fot snurrevad/tråler for Granli Fiskeri AS

Naval Consult har inngått avtale med Granli Fiskeri AS om nybygg. Båten som skal erstatte MS Slettenberg, blir rigget for snurrevad og trål, og får også lettere utrustning for snurpenot. Fartøyet bygges hos Safe i Gdansk og er planlagt overlevert november 2020. 

Les mer …

Elias Johan – 51m Snurper/Snurrevadfartøy for Mirsel AS

Rederiet Mirsel legger lista høyt med sitt nyeste fartøy. Naval Consult er i full gang med forprosjekt for et nybygg til rederiet Mirsel AS i Sørvågen, som blir en av norges største kystbåter. Båten blir 51m lang og 13m bred. 

Les mer …

Gunnar K overlevert og døpt

Gunnar K gikk rett nordover etter overlevering, og ble den 14.april døpt på Myre havn hjemme i Lofoten. Nå venter torskekvotene.

Les mer …